Mijnwereldverhaal
Image default
Gezondheid

Bijeenkomst doeltreffend spreken van JE BENT MEER

Effectief communiceren om eerder onderling begrip te hebben, goals sneller te behalen en de samenwerking te optimaliseren.

Effectief communiceren door onze communicatieworkshop

Communicatie! Alles valt of staat ermee. Door onze communicatieworkshop te bij te wonen zul je zien, dat jij je meer doelbewust wordt van hoe jij overkomt op andere mensen, maar ook wat deuitwerking van andere personen op jou is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je eigen gedrag goed in te zetten, zodat er sneller onder elkaar begrip zal zijn, de samenwerking verbetert en goals eerder bereikt zullen worden. Geen eindeloos gebabbel, maar doeltreffend en effectief communiceren. Dit bespaart jou veel discussies en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek geschikt om als club, team of team te volgen. Bedrijven leveren wij maatwerk. Wij organiseren de traning Effectief Communiceren ook voor individuen door middel van open inschrijving.

Wat leer je bij onze training?

In onze communicatietraining leer je te passen op kleine non-verbale reacties, zodat je die kunt hanteren om beter te spreken. Je leert anders te zien wat je bij anderen oproept, en of dat is wat je wilt opwekken. Je leert doelbewust te werken aan een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid door je communicatie (houding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) af te stemmen op de onbewuste antwoorden van andere personen. Je leert haalbare doelen te verwoorden die toetsbaar zijn en in een groter geheel verantwoord zijn. In de workshop komen deze onderwerpen aan voor:

 

  •  het maken van aannames of veronderstellingen
  •  verbale- en non-verbale communicatie
  •  behoefte aan gelijk hebben
  •  schema`s en gewoonten

Wat kan je verwachten bij onze workshop

Je krijgt een interessant programma waarin theorie en praktijkgerichte oefeningen elkaar afwisselen. We staan stil bij non-verbale communicatie en de betekenis van correct waarnemen. Je gaat leren correct te kijken in plaats van gelijk te interpreteren? Je leert ook hoe je krachtiger communiceert door je boodschap non-verbaal te ondersteunen.

Daarnaast vragen als; Welke signalen stralen we naar anderen uit?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn partner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf terugkoppeling, zonder me aangevallen te voelen?

 

De workshop Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven vergroot worden naar meerdere dagdelen of een onderdeel zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatieworkshop te volgen zul je merken, dat jij je meer bewust wordt van hoe jij overkomt op anderen, maar ook wat deuitwerking van andere personen op jou is. Je ontwikkelt informatie en competenties om je eigen houding goed in te zetten, zodat er eerder wederzijds besef zal zijn, het samenwerkingsverband verbetert en doelen sneller bereikt zullen worden. Geen oeverloos gebabbel, maar doelmatig en efficiënt spreken. Dit bespaart je veel onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze workshop is bij uitstek gepast om als groep, afdeling of team te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de bijeenkomst Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open aanmelding.