Mijnwereldverhaal
Image default
Dienstverlening

Keerwanden

Keerwanden

Voor de meeste leken is bouwkunde een abstracte tak, waarin met een bepaalde bril naar de werkelijkheid wordt gekeken. Deze bril zorgt ervoor dat bouwkundigen efficiënte oplossingen zien om alledaagse problemen in dorpen en steden op te lossen. Neem nu de inzet van keerwanden: een (meestal) betonnen element, die de verschillen in hoogte van straten, paadjes en veldjes kan opheffen om bijvoorbeeld de infrastructuur te verbeteren en zo efficiënt mogelijk te maken. Een simpele oplossing die bepaalde problemen op de gemakkelijkste manier verhelpt. Het klopt dat mensen vaak voornamelijk hun denkpatronen en denkwijzen aanpassen op de tak of sector waarin ze werken en getraind moeten worden om bepaalde visies snel te ontwikkelen of bepaalde oplossingen snel te bedenken. In de bouwkunde is dit net zo en worden producten als keerwanden op de meest simpele wijze ontwikkeld en ingezet.

De efficiënte inzet van keerwanden

Keerwanden worden vaak gebruikt om een verschil in hoogte op te heffen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een aflopend grasveldje, dat eindigt bij een autoweg, maar niet op gelijke hoogte. De keerwanden als betonnen grondkeringen kunnen dan als constructie dienen die tussen het gras en de weg geplaatst worden. Zo wordt er een rechte en nette scheiding tussen veldje en weg gecreëerd. Naast grondkering kunnen keerwanden ook ingezet worden als waterkering. Dan vormen zij een (betonnen) constructie met als functie het tegenhouden van water. Dit kan toegepast worden in:

 • oppervlaktewater, waardoor de keerwanden het land beschermen tegen:
  • meren
  • slootjes
  • de zee
 • zwembaden, om verschillende delen te scheiden

Zo zijn keerwanden dus op meerdere manieren inzetbaar als efficiënte scheiding tussen verschillende gebiedjes. Op deze manier vormen keerwanden dus eigenlijk vrij simplistische constructies. Althans, zo lijkt het in eerste instantie voor de leek. Uiteraard moeten bouwkundige constructies zoals keerwanden aan een aantal vaste eisen voldoen om ingezet te mogen worden in de publieke ruimte. Zo is het van belang dat keerwanden een grote stand zekerheid hebben. Dit is waarschijnlijk vooral van belang omdat ze een directe scheiding vormen en er aan beide kanten flink wat gewicht op de wand kan komen te staan. Daarnaast kan het gewicht bij een hoogteverschil aan beide kanten zeer ongelijk zijn. Om deze reden moeten de keerwanden zelf een groot gewicht hebben en natuurlijk een brede, betonnen voet zodat de balans niet gemakkelijk verstoort raakt. De wanden bestaan meestal uit verschillende betonnen elementen die op zo’n manier langs elkaar worden geplaatst, dat er een enorm draagvermogen ontstaat. Vanwege het belang van de voet van de wand, hebben keerwanden vaak een L- of T-vormige constructie, waarbij de voet dus aan één of beiden kanten een stuk uitsteekt.

Door de bril van een bouwkundige

Een grote producent en leverancier van bouwkundige elementen en sierbeton is Sierbeton Industrie Markelo BV, ofwel SIMBV. Zij produceren verscheidene prefab betonelementen en zij voorzien voor een groot deel in de vraag van de wonings- en utiliteitsbouw en de agrarische markt. Hun aanbod in betonelementen, waaronder dus keerwanden (maar ook betonplaten, afwatering elementen, sleufsilo-elementen en meer), is zeer breed. Ook hun assortiment van keerwanden is de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Het gaat niet om enkele standaardwanden met vaste afmetingen:

 • hoogte
 • breedte
 • lengte
 • dikte van de voet
 • etc.

Deze verschillen allemaal per afzonderlijke constructie. Zo bieden zij keerwanden in alle soorten en maten. Door al deze subtiele verschillen die vereist zijn per project waarvoor zo’n wand nodig is, is er een grote deskundigheid vereist bij de bouwkundigen die te maken hebben met de productie en de ontwikkeling van het assortiment. Zoals eerder gezegd, is je visie op de praktische benadering van problemen voor een groot deel afhankelijk van de tak waarin je werkzaam bent en waarin je ervaring hebt opgedaan met bepaalde problemen en moeilijkheden in de praktijk. Door jezelf te trainen een bepaalde visie aan te meten kun je op die manier leren een oplossing zo efficiënt mogelijk te bedenken en zo effectief mogelijk te maken in de praktijk. Simpele oplossingen waarbij effectieve producten worden gecreëerd, dat is iets wat veel voorkomend is in takken zoals bouwkunde. Waar veel mensen de realisatie van dorpen, steden en wijkjes vanzelfsprekend vinden, zijn er vele zaken waarmee rekening moet worden gehouden of die toegepast moeten worden om de buitenwereld zo goed mogelijk te laten draaien en zo duurzaam mogelijk op te bouwen. Zo is de scheiding van water en grond door keerwanden van groot belang; zowel aan de kust als bij inlandse meren en wateren. Ook is het oplossen van hoogteverschillen van belang om wegen, tuinen, velden etc. goed in elkaar over te kunnen laten lopen. Ten slotte blijken keerwanden en andere bouwkundige constructies van belang om de inrichting van de openbare ruimte te realiseren en de afscheiding van bepaalde publiekelijke ruimtes of juist privéterrein van elkaar te kunnen onderscheiden. Zo komen keerwanden ook terug in bepaalde vormen van hekken of muren die simpelweg als afscheiding van twee terreinen dienen. Uiteindelijk is de bouwkundige verantwoordelijk voor datgene waar iedereen gebruik van maakt, maar wat niemand bewust ziet. Dit komt mede doordat de bouwkundige constructies en creaties subtiel en esthetisch verantwoord worden geproduceerd en geplaatst, zodat ze naast hun praktische nut niet zorgen voor horizonvervuiling of overlast. Het blijkt maar weer dat de specialisten en bouwkundigen van SIMBV meer deskundigheid en ervaring benodigd hebben dan aanvankelijk – voor een leek – het geval lijkt te zijn. Dus mocht er vraag bestaan naar sierbeton en bepaalde betonproducten, dan bent u bij SIMBV aan het juist adres.

http://simbv.nl/infra/keerwanden