Wat is loopbaanbegeleiding?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het supporten en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U ontvangt prive begeleiding  waarbij de loopbaanbegeleiders gesprekspartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, passies, kwaliteiten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke voetstappen moet ik zetten om de nette arbeid te vinden? Wat is mijn passie? Hoe hanteer ik mijn kwaliteiten optimaal. Een oplossing op deze vraag krijgt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een vorming loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, ZZP’ers en carrièremannen- en mevrouwen.

 

 

Hoe ziet een loopbaantraject eruit?

Stap 2

Werkfase – Hoe is uw positie op de arbeidsmarkt?

Persoonlijk gesprek met uw carrière begeleider
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobcoachingtraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

 

Terugkom-moment waarbij u samen een Persoonlijk OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange duur. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Reflecteren genomen acties, wisselingen, verbeterpunten.

Heeft u na het loopbaantraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw oefenmeester voor een gratis nazorggesprek. Daarin kijkt u tezamen met uw coach welke stappen u voorts kunt nemen.

Afrondingsfase – Hebben we de doeleinde behaald?

Stap 3

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Kennismaking met uw loopbaan coach
Toelichting aanpak
Verwachtingen en beweegredenen bespreken
Doorspreken van leer- en werkervaringen
Bedoelingen bepalen
Doe-opdrachten construeren

Loopbaanbegeleiding is een persoonlijk procesverloop  bij een vestiging bij u in de buurt. De fasen van het proces:

Taak test

Als u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, overgave, kwaliteiten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Loopbaancheques

Met de loopbaancheques krijgt u bilijke loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobbegeleidingstraject gaat u gemeenschappelijk met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens verkrijgt u inzicht in uw positie op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw ambt- en privésituatie. De loopbaancheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor bekwame loopbaanbegeleiding . De loopbaancheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Wanneer komt u in aanmerking voor loopbaancheques

U heeft recht op loopbaanbegeleiding mits u op het ogenblik van uw verzoekschrift aan deze 3 voorwaarden voldoet:

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Ontslagen of in opzeggingstermijn?

U wenst promotie maken of betreffende een paar jaar. En hoe kunt u uw leiderschap verbeteren of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

ZZP’ers

Ik heb moeite om mijn personeel te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Bent u ontslagen of zit u in opzeggingstermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

Cheque besteld; hoe nu verder?

Hoe zien jobcheques eruit?

Uw contactgegevens. De loopbaancheque is uniek en alleen voor u bestemd. Een cheque opkopen van een ander is onmogelijk.

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan ontvangt u (binnen 14 dagen) uw jobcheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding volstaan.

Indien u geen recht op heeft, dan krijgt u een mail of brief met de reden waarom uw verzoekschrift is geweigerd. Wenst u extra informatie? Neem dan contact op met een van onze vestigingen om een afspraak te maken voor gratis kennismakingsgesprek.

Heeft u er wel recht op? Dan ontvangt u van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor € 40,- via uw mail of post.

Stap 3. Bezorg de jobcheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

 Wat als ik mijn beroep cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Als u de jobcheque onaangebroken laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een jobcheque aan te vragen behoud u.

Heb ik recht op jobcheques mits ik in mijn opzegtermijn zit?

Op het moment dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw jobcheques bestellen. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te reserveren. Tevens heeft u recht op loopbaancheques tijdens uw tijd van verbrekingsvergoeding.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur bekwame loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het gewone tarief van twee carrière cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen beleven zichzelf prettig tijdens de loopbaantrajecten. De informele ambiance, de heldere systeem en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en individuele opvang van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Waarom loopbaanbegeleiding van Ucare?

is erop gericht om u te bijstaan bij bewerkingen in uw leven. Heeft u moeite met wisselingen in uw taak of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw baan- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raadgeving. Dat raadgeving begeleidt u bij het vinden van een antwoord op uw vraag. Kortom, met de attentie loopbaanbegeleiding lost u het kwestie op. Enkele voordelen van loopbaanbegeleiding zijn: betaalbaar met jobcheques, een procesverloop bezorgt antwoorden op en beter in uw schoenen staan.

 

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/2015/11/vroeg-opstaan-en-topfit-zijn-geen-wallen-onder-uw-ogen-10-tips/