Mijnwereldverhaal
Image default
Zorg

De kracht van avondbehandeling, dagbehandeling en nazorg bij verslaving

Verslaving is meestal een langdurende, chronische aandoening en het is moeilijk om daarvan af te komen. Het is belangrijk dat je op tijd in actie komt als je merkt dat een familielid, collega of vriend moeite heeft om met het gebruik van een bepaald middel of een gewoonte te stoppen. Veelal durven mensen het niet toe te geven of hebben ze het zelf nog niet door dat ze verslaafd beginnen te worden. Vaak is het iemand uit de naaste omgeving van de gebruiker die het problematische gebruik als eerste opmerkt. Het kan later veel narigheid voorkomen als hulp en behandeling zo vroeg mogelijk worden ingezet. Dat geldt natuurlijk ook als je zelf moeilijk kunt stoppen met het gebruik van een genotsmiddel of merkt dat je bent verslaafd aan pijnstillers, medicijnen of gewoontes zoals gamen of seks. Naarmate iemand langer verslaafd is, wordt het steeds lastiger om van de verslaving af te komen. Gelukkig is er hulp. 

Met een team van medische professionals biedt een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling hulp en advies op basis van het 12-stappen programma bij verslaving en wordt gekeken naar de mogelijke onderliggende oorzaken van de verslaving. Wanneer iemand bereid is om hulp te aanvaarden, kan de verslavingsproblematiek tot het verleden behoren. 

Hoe werkt dagbehandeling van een verslaving?  

Hoewel veel mensen bij verslavingszorg denken aan klinieken – en dus aan bedden – vindt het grootste deel van deze zorg plaats in dagbehandeling. De cliënten gaan aan het einde van de dag weer naar huis. Deze benadering maakt de drempel om hulp te zoeken of te aanvaarden een stuk lager. Dagbehandeling bij een instelling voor verslavingszorg bestaat gedurende een bepaalde periode uit wekelijkse individuele consulten. De cliënt werkt samen met de therapeut één op één aan het verslavingsprobleem. Naast deze gesprekken vinden – afhankelijk van het behandelplan – wekelijkse groepsbijeenkomsten plaats onder begeleiding van een expert en/of therapeut. Naast een klinische behandeling of dagbehandeling behoort ook avondbehandeling tot de mogelijkheden. Avondbehandeling bestaat uit een intensief interactief programma van twee avonden per week, gedurende acht weken lang. De dagbehandeling van een verslaving wordt aangevuld met individuele gesprekken en nazorg.

Hoe is avondbehandeling van verslaving opgebouwd? 

Voor mensen die actief willen werken aan het herstel van hun verslaving naast hun werk, is een avondbehandeling zeer geschikt. Bij Mijnwereldverhaal maakten we kennis met een gespecialiseerde GGZ-instelling die werkt volgens de Recovery-methode. Deze methode houdt in: psycho-educatie en intensieve bewustwording, aangevuld met groepstherapie, ervaringswijsheid en zelfwerkzaamheid. Er wordt aandacht besteed aan wat verslaving is, hoe om te gaan met zucht/trek en hoe gedragsverandering kan worden bereikt. Daarbij wordt aansluiting gezocht op zelfhulpgroepen en het 12-stappen programma. Daarnaast streeft men naar vrijwillige onthouding (abstinentie) waarbij ook wordt gekeken naar combinaties van verslavingen (cross addiction) en onderliggende oorzaken. Er wordt gekeken naar iemands levensverhaal en het verleden om daarvan te leren. De omgeving en de naasten worden betrokken in het herstel. 

De persoon die verslaafd is moet het zelf doen, maar staat er niet alleen voor. De specialisten maken gebruik van cognitieve gedragstherapie en de nieuwste psychologisch bewezen technieken. Daarbij staan zij stil bij controle, verandering en zingeving.

Doorlopende behandeling in de vorm van nazorg 

De behandeling van een verslaving stopt niet nadat een persoon met succes een detox heeft gedaan en is ontgift en afkickt. Clean worden is een enorme prestatie. Daarom is er ook nazorg: een vorm van doorlopende behandeling die wordt gegeven aan mensen die herstellen van een verslaving zoals een alcoholverslaving, pijnstillerverslaving, medicijnverslaving of een verslaving aan een bepaald soort gedrag. Functioneel, maatschappelijk en blijvend herstel van een verslaving is het doel van het nazorgtraject. 

Kampt iemand uit je omgeving met een verslaving? Of vermoed je dat je zelf verslaafd bent? Een verslaving overwinnen doe je niet alleen. Bij het team van medische professionals van een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling ben je welkom voor hulp en advies.