Mijnwereldverhaal
Image default
Energie

Hoe waarborg je de veiligheid tijdens je werkzaamheden als elektricien

Elektriciteit kan erg gevaarlijk zijn om mee te werken. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot het overlijden van iemand die een schok krijgt. Gelukkig gebeurt dat maar heel zelden. Dat komt doordat een elektricien veel voorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat hij een elektrische schok krijgt. Veilig werken wordt gedaan volgens vaste normen. Dat heeft tot gevolg dat niet alleen de elektricien die nu aan het werk is geen ongelukken krijgt, maar dat ook toekomstige elektriciens veilig hun werk kunnen doen. Uiteraard garandeert een goede elektrische installatie ook de veiligheid van de bewoners.

De normen kennen en hanteren

Bij het werken met elektriciteit is het van het grootste belang dat draden op de juiste wijze worden aangesloten. Dat gebeurt aan de hand van de kleuren van de stroomkabels. Een elektricien weet precies welke kleur kabel waarvoor moet worden gebruikt. Elke elektricien zal zich nauwgezet aan die kleurcodes houden. Als hij dat niet zou doen zou hij een onveilige installatie opleveren. Bij reparaties of aanpassingen die in de toekomst aan die installatie gedaan moeten worden kunnen dan grote ongelukken ontstaan. De laatste stap die een elektricien uitvoert bij een opdracht is controleren of aan alle normen is voldaan.

De juiste materialen en gereedschappen

Als er een nieuwe installatie moet worden aangelegd kan dat prima door gebruik te maken van restanten van oude kabels. Het wordt echter afgeraden om verschillende oude kabels aan elkaar te koppelen. Want een knooppunt in een elektrische leiding veroorzaakt veel sneller storingen. Het is het beste om voor grotere afstanden  nieuwe en gecertificeerde materialen te gebruiken. Datzelfde geldt voor het gereedschap dat wordt gebruikt. Professioneel gereedschap is goed geïsoleerd, zodat je nooit een schok krijgt. Als een stuk gereedschap beschadigd raakt zal een professionele elektricien dat gereedschap meteen vervangen. 

Kies voor zekerheid

Zelfs ervaren elektriciens komen weleens in een situatie waarbij ze twijfelen over de manier waarop installaties moeten worden aangesloten. In dat geval zullen zij altijd een collega te hulp vragen of zelf onderzoek doen. Klussers willen nog weleens een gokje wagen wat betreft het aansluiten van elektrische bedrading. Dat is erg kortzichtig en gevaarlijk. Want als er op een later moment iets aan de installatie moet worden gewijzigd is de kans aanwezig dat degene die dat moet doen een elektrische schok krijgt. Doe dus altijd eerst onderzoek naar de juiste methode van aansluiten.