Mijnwereldverhaal
Image default
Kinderen

Kinderopvang tijdens corona, wat mag wel en wat mag niet?

 

Wat mag eigenlijk wel en niet tijdens corona bij een kinderopvang? Het RIVM heeft regels opgesteld voor de reizigers. Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege Corona moeten in quarantaine. Deze ouders moeten zich thuis bevinden en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Het halen en kinderen van kinderen moet iemand anders regelen. Sinds 8 februari zijn de kinderdagverblijven weer open. De kinderopvangorganisaties maken gebruik van het protocol kinderopvang & corona. Dit zorgt voor een zo veilig mogelijke opvang. 

Compensatie voor de ouders:

Sommige kinderdagverblijven hebben verzocht aan de ouders of ze de rekening van de kinderopvang door konden betalen tijdens de corona sluiting. De ouders zullen hiervoor wederom compensatie ontvangen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit geldt ook voor kinderen die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit wordt ongeveer in april aan de ouders uitbetaald. 

Algemene regels kinderdagverblijven tot 4 jaar:

 • De kinderen mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts. Klachten erger dan dat? Dan blijven ze thuis.

 • Kinderen blijven thuis tot de test uitslag bekend is.

 • Kinderen blijven thuis als een huisgenoot milde corona klachten, en koorts of last van benauwdheid heeft.

 • Kinderen blijven thuis als een huisgenoot corona heeft of nauw contact heeft gehad met iemand met corona.


Hier kunt u lezen wat er nog allemaal wel en niet mag bij een kinderdagverblijf.

Mag:

 

 • Geen afstand tussen kinderen en personeelsleden/gastouders

 • Extra schoonmaken

 • Op locatie komen

 • Looproutes vaststellen

 • Breng en haalmomenten vaststellen

Mag niet:

 • Ouders die gereisd hebben naar een plek met oranje of rood reisadvies moeten in quarantaine

 • Geen afstand tussen ouders en personeelsleden

 • Geen afstand tussen personeelsleden

 

Om een specifieke lijst te verkrijgen met alle regeltjes kunt u het best de kinderopvang van uw kinderen inschakelen. De hygiëneregels en overige maatregelen zijn wel algemeen.