Mijnwereldverhaal
Image default
Zakelijk

OR cursus met praktische en theoretische elementen

OR cursus met praktische en theoretische elementen

Er komen veel complexe realiteiten kijken bij de verschillende vormen van ondernemingsraden. Zo zijn er om te beginnen al verschillende vormen van raden, zoals de GOR, COR en EOR. Deze komen natuurlijk aan bod bij een OR cursus, maar dat is lang niet alles. Er is namelijk ook een ander belangrijk verschil tussen bedrijven. Dit slaat namelijk op het volgende onderscheid:

–          Vertegenwoordiging kleine bedrijven

–          Vertegenwoordiging grote bedrijven

Bij de kleine bedrijven is er namelijk sprake van specifieke regels, wetten, rechten en plichten. Deze komen in de OR cursus aan bod, maar hier zal een kleine introductie worden gegeven.

Grote en kleine bedrijven

Een OR cursus richt zich op het bovenstaande onderscheid. Een klein bedrijf wordt gedefinieerd als een bedrijf met minder dan 50 werknemers. Zoals in de OR cursus zal blijken is er veel afhankelijk van de inhoud en de vorm van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), maar het kan zijn dat het bedrijf dan toch verplicht is een ondernemingsorgaan op te zetten. Het is natuurlijk altijd mogelijk om op vrijwillige basis een dergelijk orgaan te gronden. Een alternatief is het instellen van een personeelsvertegenwoordiging. Ook deze instantie heeft een aantal bevoegdheden, rechten en plichten. Zo kunnen de onderstaande rechten van een OR ook hier op van toepassing zijn.

Verschillende rechten en plichten

Er zijn bijvoorbeeld de volgende rechten: overlegrecht, instemmingrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Een vijfde wordt niet expliciet aangegeven, maar heeft er betrekking op dat de ondernemingsraad een adviseur mag inschakelen. Zo kan er van buiten af toch bepaalde kennis en kunde worden aangetrokken. Het is namelijk belangrijk dat een OR goed geïnformeerd is. Zo worden er geen adviezen gegeven die ongegrond zijn of zelfs schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf in kwestie, en maximaliseert daarmee ook bewust natuurlijk de winst.

http://www.academy4-or.nl/or-trainingen/