Mijnwereldverhaal
Image default
Zakelijk

Wat biedt Outplacement u

Outplacement biedt hoger opgeleide medewerkers én organisaties professionele ondersteuning bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Tijdens een outplacementtraject worden loopbaankeuzes gemaakt voor de korte én langere termijn. Outplacement 2.0 activeert vervolgens het proces om nieuw werk te vinden, middels een nieuwe baan en/of het opzetten van een eigen bedrijf.

Wanneer Outplacement

Er kunnen verschillende redenen zijn voor deelname aan een outplacementtraject. Hierbij valt te denken aan reorganisatie, sluiting of faillissement. Verschillen van inzicht of te weinig loopbaanperspectief kunnen ook een reden zijn. Het is tegenwoordig in het licht van goed werkgeverschap normaal dat in dit soort situaties een werknemer begeleiding krijgt om een succesvol vervolg aan zijn loopbaan te geven.

Hoe gaat outplacement in zijn werk?

Het primaire doel van outplacement is het activeren van kandidaten bij hun arbeidsmarktactiviteiten met als resultaat een nieuwe baan voor de werknemer. Iedereen die middels werken in zijn/haar bestaan moet voorzien, dient continu en consequent te investeren in de eigen arbeidsmarktpositie. Dat beperkt zich niet tot het outplacementtraject. Een outplacementcoach werkt vanuit dit perspectief aan een succesvol vervolg van de loopbaan van kandidaten op korte én op lange termijn. In een hedendaags outplacementtraject gaan de kandidaat en de outplacementcoach hard aan de slag, ze werken samen aan werk en dat is doorgaans hard werken! Uiteindelijk helpt de outplacementcoach door inzet van verschillende trainingen en methodieken de kandidaat aan een nieuwe baaan.

Outplacement heeft ook consequenties voor de werkgever. Medewerkers beschikken over kennis en ervaring. Het is belangrijk om daar toegang tot te behouden, zeker met het oog op de komende vergrijzingsgolf op de arbeidsmarkt. Zo bezien is het dan verstandiger de talent verbinding onderbreken en deze niet te verbreken! Elkaar ook in slechte tijden helpen, c.q. in harmonie uit elkaar gaan en de verbinding vasthouden, maakt het makkelijker om als de zaken weer beter gaan de contacten weer aan te trekken.  Bovendien iedere medewerker die de organisatie verlaat is heden ten dage via sociale netwerken een informant over de kwaliteit van werkgeverschap. Dan is het prettig wanneer vertrekkende medewerkers een ambassadeurs rol kunnen en willen vervullen.

Wat betekent outplacement in de praktijk?

In grote lijnen worden een zestal fases doorlopen

Resultaat: kandidaat blijft niet meer hangen in het verleden en kan alle energie aanwenden om aan toekomst te werken

Resultaat: Kandidaat heeft realistisch zelfbeeld dat een goed vertrekpunt vormt om ambities te verwezenlijken en zich kansrijk op de arbeidsmarkt te positioneren en te presenteren

Resultaat: Kandidaat heeft z’n doel bepaald en er kunnen gerichte vervolgstappen gezet worden en heeft ook ‘n clou hoe hij/zij dat doel moet gaan bereiken

4 Vaardigheden

Resultaat: Kandidaat beschikt over arbeidsmarktvaardigheden en kan ze ook effectief toepassen

5 Actie fase:

Resultaat: Kandidaat heeft zicht op z’n mogelijkheden en “marktwaarde” Kandidaat is bezig met het concreet uitvoeren van z’n actieplan en dus het realiseren van z’n doel

6 Alumni fase:

Resultaat: Kandidaat en werkgever creëren een duurzaam dynamische persoonlijke – en werkrelatie.

Hoe lang duurt een outplacementtraject?

Dit hangt af van verschillende factoren. Zoals de beschikbare tijd, het budget en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een doorlooptijd van minimaal 4 maanden is wenselijk. In de praktijk duren trajecten gemiddeld 6, 9 tot maximaal 12 maanden.

Wat kost outplacement?

In de regel betaalt je werkgever outplacement. In het plan geven we aan welke activiteiten nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Scholing kan daar ook deel van uitmaken. De kosten van outplacement liggen rond de € 3000 tot € 7000 bij een looptijd van 3 of 6 maanden.

https://www.outplacementbureau.nl