Mijnwereldverhaal
Image default
Rechten

ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan af te sluiten.

 

ISO 14001 is een investering in de toekomst

Tijdens het ISO 14001 certificeringsproces ontwikkelt een bedrijf een milieumanagementsysteem. Hier wordt beschreven hoe je rekening houdt met de milieurisico’s die bedrijfsactiviteiten meedragen en hoe je deze risico’s kunt beperken of eventueel kunt voorkomen.

 

Een milieumanagementsysteem wordt dus gebruikt om een milieubeleid te ontwikkelen voor een organisatie. Het is daarnaast de bedoeling dat de uitvoering van het milieubeleid voldoet aan wettelijke eisen. Hierbij kun je denken aan de wet bescherming oppervlaktewater enzovoort.

 

Zoals het kopje al zegt: een ISO 14001 is een investering in de toekomst. Een duurzamer beleid is natuurlijk ontzettend positief. Der zijn ook nog externe factoren waardoor je organisatie wordt verbeterd. Hierbij kun je denken aan een beter imago, besparing van energie enzovoort.

 

Het ontstaan van de ISO 14001 norm

Zo’n norm is er natuurlijk niet voor niks. Vooral de luchtvervuiling en stank van fabrieken zorgden ervoor dat er zo’n regel ontstond. Er ontstond door de vervuiling erg veel negativiteit bij de burgers, er daarom werd er veel druk gelegd op zo’n regels als de ISO 14001. Dus gingen er steeds meer bedrijven aan de slag met dit milieumanagement. Het werd dus ook een soort van noodzaak. In 1996 ontstond de allereerste ISO 14000-norm.

Er zijn veel organisaties die de ISO 14001 combineren met de ISO 9001, dit is de norm voor kwaliteitsmanagement. Het voordeel van het combineren van deze 2 normen is dat het tijd scheelt en je voordeliger uit bent dan wanneer je twee losse trajecten op zou starten. Uiteindelijk ontvang je van deze twee normen een afzonderlijk certificaat.

 

https://rdmg.nl/normen/iso-14001/