Mijnwereldverhaal
Image default
Rechten

Wat is de omgevingswet?

Dit is een wet waarbij er gezorgd wordt voor een veilige en gezonde leefomgeving binnen bepaalde gemeentes. Dit is natuurlijk erg fijn dat jouw gemeente hierop let, want je wilt natuurlijk wel veilig over straat kunnen en ervoor zorgen dat je een beetje gezond bent. Dus daarom is deze wet ingevoerd en heet die de omgevingswet, omdat het erom gaat dat jij binnen jouw gemeente veilig en gezond kan leven. Bij deze wet wordt er vaak voor gezorgd dat er verbetering is binnen de veiligheid van de mensen. Binnen deze wet worden er ook altijd doelen gesteld zoals bijvoorbeeld waar ze over 10 jaar willen staan met de omgevingswet dus wat ze extra bereikt willen hebben.

Waarom bestaat de omgevingswet?

De omgevingswet is redelijk belangrijk en dat is voor een goede reden, want tegenwoordig is het erg belangrijk dat er veiligheid is en dat je gezond bent. En daar kan deze wet je mee helpen. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het op de straten veilig is en er goed gezorgd wordt voor de gezondheid van de mensen. Dit is natuurlijk erg belangrijk. Maar niet in elke gemeente wordt er even goed gebruik gemaakt van deze wet in de ene gemeente is deze wet veel beter gehandhaafd dan in andere gemeentes.

Wat valt onder de omgevingswet?

Bij de omgevingswet hoort natuurlijk de veiligheid en de gezondheid van de mensen. Maar wat nog meer dit gaat vooral om een veilige leefomgeving en een schone natuur. Als je ook denkt aan de veiligheidsregels dan gaat dat ook over het besluit activiteiten leefomgeving, het besluit bouwwerken leefomgeving, het besluit kwaliteit leefomgeving en het omgevingsbesluit dit zijn een paar dingen die vallen onder die wet en waar er bij die wet veel op wordt gelet. Dit waren wel de belangrijkste punten van deze wet en wat er onder deze wet valt.

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/omgevingswet/