Mijnwereldverhaal
Image default
Rechten

Inkeerregeling, belastingaangifte juist invullen

Belastingaangifte doen, niemand vindt het echt leuk. Je moet er even voor gaan zitten en je moet het goed invullen. Als je niet precies weet hoe het moet kun je hulp vragen. Wel belangrijk dat je namelijk de tijd neemt om je belastingaangifte goed in te vullen. Als je iets van een inkomstenstroom of vermogen niet of onvolledig opgeeft aan de belastingdienst, dan is dat een misdrijf. De belastingdienst doet er dan ook alles aan om dit soort verzwegen vermogens of inkomsten op te sporen. Dit wil je natuurlijk liever voorkomen. Daarom kun je maar beter gewoon je belasting goed invullen. Kijk ook even twee keer voor je hem inlevert of je echt alles correct hebt ingevuld.

De inkeerregeling

Er zijn enorm veel wetten en regels in Nederland. Zo is er ook een wet die er voor zorgt dat je een verborgen inkomstenstroom of vermogen alsnog door kan geven. Daar is een inkeerregeling voor bedoeld. Deze regeling biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om binnen twee jaar nadat een aangifte onjuist of onvolledig is ingediend of een aangifte had moeten worden gedaan, in te keren. De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst geen (bij inkeer binnen 2 jaar) of een aanzienlijk lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijk en volledig, aangifte doet van een eerder niet aangegeven inkomen en vermogen.

De belastingsaangifte invullen

Als je de belastingaangifte in gaat vullen kun je dit maar beter goed doen. En even twee keer goed kijken of je alles hebt ingevuld. Want als je wat vergeet in te vullen, denk aan een vermogen en inkomstenstromen dan kan dit een hoge boete opleveren. Als je er later achterkomt dat je toch iets vergeten bent, dan kun je dit achteraf nog weer aanpassen. Daarvoor is de inkeerregeling.  Zo kan je de boete alsnog voorkomen. Wel zo fijn natuurlijk.

https://www.jaeger.nl/expertise/inkeerregeling/