Mijnwereldverhaal
Image default
Bedrijven

De CAO

Je leest of hoort er vaak wat over op het internet of in de krant, en anders is er wel wat over te zeggen op het nieuw. Het gaat namelijk vaak over cao’s in verschillende branches want de cao is van erg grote invloed op ons dagelijks leven en daarom is het vaak een onderwerp waar over gesproken wordt. Het namelijk over een groot deel van ons leven en natuurlijk ook over ons salaris. Maar voor sommige is het toch nog onduidelijk wat een CAO nou precies inhoudt? Wat is het en wat heb je er nou precies aan?

CAO is de afkorting van collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin vele afspraken zijn vastgelegd die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden. Zo kan je bijvoorbeeld denken het vast gestelde loon gebaseerd op beroep, leeftijd, ervaring etc. Maar ook andere dingen zoals bijvoorbeeld je aantal vakantiedagen, je werktijden en de toeslagen die je kan ontvangen zijn toegevoegd in de cao. Bovendien staan er ook afspraken vastgelegd betreft je sociale zekerheid. Zo is het duidelijk over je doorbetaald krijgt terwijl je ziek bent, hoe het zit met je pensioen en welke premies je moet betalen. De CAO beschermt je op deze manier tegen de werkgever doordat de werkgever zich aan alle regels in de CAO moet houden. Je kan dus niet minder verdienen of minder vakantiedagen krijgen dan dat staan aangegeven in de CAO.

De CAO bevat dus vele afspraken over jouw werkomstandigheden. De CAO is samengesteld door onder andere de werkgevers, meerdere werkgeverorganisaties en werknemersorganisaties. Vaak zijn de afspraken die in de CAO gemaakt zijn beter dan de wettelijke afspraken als het gaat om werkomstandigheden. Zo biedt de CAO vaak meer vakantiedagen en meer loon dan dat wettelijk het minimum is. Echter is dit voor elke branche verschillend en heb je ook voor elke branche een andere CAO. Zo zijn de afspraken in de schilder CAO anders dan de bouw CAO.

http://www.cbbs.nl